EMLAK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

 

a) EMLAK’IN GEÇMİŞ VERGİ BORCU

Özellikle , kullanılmış emlak alanların , emlakğın geçmiş yıllardaki emlak vergisinin ödenip ödenmediğini  araştırmalarında yarar vardır.

 

Bunun en iyi yolu , satıcıdaki makbuzları alıp kontrol etmek ve her ihtimale karşıda birer fotokopisini saklamaktır.

Emlakğın , satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden , alıcı ve satıcı müteselsilen yani zincerleme olarak sorumlu tutulurlar. Emlakğı satın alan kişi , ödediği geçmiş yıl emlak vergilerini faiziyle birlikte daha sonra önceki sahibine rücu edebilir

 

b)EMLAK’IN TAPUDAKİ DEĞERİ

 

Emlakğın tapudaki değeri birkaç açıdan önemlidir.

 

1-Gelir Vergisi Açısından

 

Emlakların , iktisap yani edinme tarihinden itibaren 4 yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazanç ''Değer artışı kazancı'' olarak beyan edilip gelir vergisinin ödenmesi gerekiyor  Satın aldığı emlağı 4 yıl içinde elden çıkarmaları söz konusu olanların , emlakğın maliyet bedeline esas olan , alış bedelini düşük göstermemelerinde yarar var. Aksi halde , 4 yıl içinde satılması sonucu ortaya gerçeğin de üzerinde bir kar çıkar

 

2- Harç Yönünden

 

2001 yılı başından itibaren emlakların harca esas olan değeri yüzde 56 oranında arttı. Emlak’ın gerçek alış bedelinin tapu harcına esas olan tutardan düşük olması halinde , gerçek alış bedelinin tapu senedine yazılmasını tapu işlemleri sırasında talep etmek mümkündür .Bu durum özellikle kamu görevlilerini ''mal beyanı'' yönünde önümüzdeki yıllarda da , vergi mükelleflerini de ''nereden buldun'' sorgulaması yönünden ilgilendiriyor.

 

3- Harcın Oranı Yönünden

 

Emlak alımı sırasında , hem alıcı hem de satıcı ; Tapu harcına esas değer üzerinden binde 15 oranında harcı ayrı ayrı öderler.

 

2001 Yılı Emlakl Harçları Oran (Binde)

 

Emlak alım-satımında (alıcı veya satıcı ayrı ayrı) 15

Emlakların ,sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması 36

Yapı kooperatiflerinin,ortaklarına dağıttığı gayrimenkullerin tapu işlerinde 1,8

Emlakların mirasçılara intikalinde 9

Emlakların ifraz,taksim ve birleştirme işlerinden 9

Emlak ipoteğinden sağlanan borç miktarı üzerinden 3,6

Kira sözleşmelerinde,kira süresinin tapuya tescilinde,hesaplanacak kira

tutarı üzerinden , sözleşme yoksa bir yıllık kira bedeli üzerinden 5,4

Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan binaların tescilinde

emlak (bina) vergisi değeri üzerinden 15

Emlakların,ölünceye kadar bakma anlaşmasına dayanarak

edinilmesinde , emlak vergisi değeri üzerinden 15

 

c)EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ

 

Emlak alanların ''o yılın sonuna kadar'' emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Satıldığı yılın emlak vergisini ise satıcı ödeyecektir.

 

Emlakın , emlak vergisi beyannamesi  alındığı tarihten itibaren ''üç ay içerisinde'' verilecek

 

d)EŞE VE ÇOCUĞA ALINAN GAYRİMENKUL

 

Emlakların eş yada çocuğa alınması ancak ödemesinin aile reisi tarafından yapılması halinde ' karşılıksız bir intikal söz konusu olur. Bu ise veraset ve intikal vergisine tabidir. Eş yada çocuğun beyanname verip yüzde 5 - 15 arasında oranı değişen , veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekir. Ancak aile reisinin eşe yada çocuğa emlaların bedelini ''borç olarak'' vermesi halinde herhangi bir vergileme söz konusu olamaz

 

e)NEREDEN BULDUN SORUSU

 

Emlak  alanlar Vergi Usul Yasasının 30/7. Maddesini  göz önünde bulundurmak zorundadırlar