EMLAK HİBESİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

 

Bir bedel veya bir karşılık almaksızın bir malın (emlak) mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemine bağış denir.

Bağış yapan kişi tapu siciline koyduğu şerhle bağışladığı kimsenin kendisinden önce vefatı halinde bağışladığı mülkiyetin tekrar kendisine geçmesini isteme hakkına sahiptir. 18 yaşını bitirmemiş veya zihinsel özürlü kimseler bağış yapamaz. Kanuni temsilcilerin izni olsa dahi reşit olmayan kişiler de bağış yapamaz. Vasi vesayeti altındaki kimsenin malını da bağışlayamaz. Anne-baba aynı şekilde velayetleri altındaki bulunan küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz.

Gerekli belgeler:

-Bağışlanacak taşınmaza ait(emlak) tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı,

-Bağışlayanın ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

-Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

-Bağışlayanın bir bağışlananın iki adet fotoğrafı gereklidir.