EMLAK KREDİSİNDE İSTENEN BELGELER

 

Emlak kredi başvurusunda gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İmza sirküleri

c) Serbest çalışanlar için vergi levhası fotokopisi

d) Ücretliler için aylık net gelirlerini gösteren ücret bordrosu

e) Satın alınacak taşınmaza ait:

f)  Kat mülkiyeti tapusu, ya da Kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi, yada  Kat irtifakı tapusu

g) inşaat ruhsatının fotokopileri