EMLAK MİRASINDA DİKKAT EDİLECEKLER

 

Miras, vefat eden bir kimsenin menkul, emlak mal varlığının alacakları ve borçları ile birlikte mirasçılarına geçmesidir.

Mirasta hak sahipliği kanuna veya miras bırakanın beyan ettiği arzu ve iradesine dayanır.

Miras hukukunda zümre (derece) önemlidir.

-Birinci derece kanuni mirasçılar;  eş ve çocuklarıdır.

-İkinci derece kanuni mirasçılar;  annesi, babasıdır 

-Üçüncü derece kanuni mirasçılar; vefat edenin büyükannesi, büyükbabasıdır.

Bir üst derecede mirasçılar varken alt derecedekiler mirasçı olamaz. Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimsenin mirası devlete intikal eder. Vefat edenin sağ kalan eşine kan hısımlarının ve evlatlığın yanında mirasta hak sahipliği tanınmış eşin birlikte olduğu derecelere göre değişen bir oranda düzenlenmiştir. Buna göre;

-Eşin birinci derece mirasçılarla birleşmesi halinde mirasın 1/4,

-Eşin ikici derece mirasçılarla birleşmesi halinde mirasın 2/4,

-Eşin üçüncü derece mirasçılarla birleşmesi halinde mirasın 3/4 mülkiyet hakkı vardır.