Mortgage'te Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 

a)     İlk olarak sözleşme bilgi formunun mutlaka iyi okunması hatta bir avukata danışılmasında fayda vardır.

b)       Yapılacak sözleşme öncesinde Bilgi Formu'nun tarafınıza verilmesi lazımdır.

c)       Sözleşme bilgi formunun size verilmesinden sonraki takip eden iş günü geçtikten sonra imzalanan sözleşme geçersiz olacaktır.

d)       Sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tarafınıza verilmesi verilmesi zorunludur.

e)       Sözleşmedeki şartlar, sözleşme süresi içinde sizin aleyhine değiştirilemeyecektir.

f)        Borcunuzu ödeyememe durumuna düşmeniz halinde banka ya da kurum size temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmak zorundadır.

g)       Konut satışa çıkarıldığında banka ya da kurum fiyat belirleyecek. Belirlenen fiyat  satıştan en az 10 iş günü önce size bildirmek zorundadır.

h)       Banka ya da kurum belirlenen fiyatı dikkate alarak uzman bir satıcı gibi konutun satışını yapmak zorundadır.